Bestuur worden

Het Mercurius bestuur telt zeven verschillende functies die hieronder staan weergegeven.

President
Secretary/Vice-President
Treasurer
Director of Education
Director of Human Resources
Director of Marketing
Director of Public Relations

Deze zeven functies vormen samen het bestuur van Mercurius. Het bestuur wisselt twee keer per jaar. Vier van bovenstaande functies wisselen in september en drie functies wisselen in februari. De functie Secretary/Vice-President twee keer per jaar. Dat komt omdat de Secretary/Vice-President na een halfjaar doorschuift naar de functie van President. Alle functies hebben hun eigen taken, waarover je meer kunt vinden als je op de links klikt.

Het bestuur heeft ook verschillende algemene taken die hieronder staan uitgelegd.

Schrijven en uitvoeren van een beleid
Aan het begin van het academisch jaar (voor de wissel in september) schrijft het bestuur een beleid voor het aankomende jaar. Dit beleid laat blijken welke richting het bestuur op wil gaan met de vereniging en beschrijft hoe het bestuur dit wil gaan doen door middel van speerpunten. Voor de wissel in februari past het bestuur het lopende beleid aan en voegt zij waar nodig punten toe.

Als het beleid geschreven is, dient het goedgekeurd te worden tijdens de ALV(Algemene Leden Vergadering).Tijdens deze vergadering kunnen alle leden hun stem laten horen over de plannen van het bestuur. Nadat de plannen zijn goedgekeurd en de plannen definitief zijn, is het aan het bestuur om ervoor te zorgen dat de plannen correct uitgevoerd worden.

Het opstellen van een begroting
Tegelijk met het beleid wordt er een begroting opgesteld. Het is namelijk van belang dat er een goed overzicht is van alle inkomsten en uitgaven van de vereniging. Het gehele bestuur vergadert over de uitgaveposten binnen de begroting, waarna de Treasurer er voor zorgt dat de begroting correct wordt opgesteld.

Toezicht houden op de commissies
Binnen Mercurius zijn er 11 commissies. De meeste commissies opereren geheel zelfstandig onder toezicht van een ‘meekijkend bestuurslid’. Het meekijkende bestuurslid kijkt mee met vergaderingen van de commissie en zorgt voor feedback vanuit het bestuur, maar kan ook de feedback van een commissie aan het bestuur overbrengen. Dit is erg belangrijk voor een soepele communicatie. Op deze manier wordt het overzicht gehouden en kan er worden geholpen waar nodig. Daarnaast kan zo worden voorkomen dat verschillende commissies dezelfde soort activiteiten gaan organiseren of hun activiteit op dezelfde dag/tijd inplannen.

Vertegenwoordiging van Mercurius bij (externe) activiteiten
Als bestuur van een studievereniging is het belangrijk dat je vaak je gezicht laat zien op je eigen activiteiten, zodat je je leden leert kennen. Daarnaast is het ook van belang dat je je gezicht laat zien op externe activiteiten, die niet door Mercurius zijn georganiseerd.

Er komen geregeld uitnodigingen binnen voor officiële gelegenheden, zoals de opening van het academisch jaar. Hier probeert het bestuur zo vaak mogelijk bij te zijn.
Daarnaast is er ook veel interactie tussen Wageningse besturen onderling (van studieverenigingen, en andere organisaties). Dit uit zich in vergaderingen met alle andere Wageningse studieverenigingen en borrels om andere besturen te feliciteren met hun nieuwe functies. Daarnaast uit dit zich ook in het samen organiseren van een activiteit en onderlinge afspraakjes om elkaar beter te kennen en elkaar te kunnen helpen. Ook met verenigingen buiten Wageningen worden de banden onderhouden. Zo zijn er  bijvoorbeeld overleggen met alle bedrijfskundige studieverenigingen in Nederland.

Toegankelijkheid naar leden
Een ander belangrijk punt is het toegankelijk maken van het bestuur voor de leden van Mercurius. Het bestuur wil graag dat de Mercuriusleden weten wie we zijn zodat ze makkelijk naar ons toe kunnen komen met een vraag of een idee. Om deze reden is het bestuur in principe bij elke activiteit met minstens twee bestuursleden aanwezig. Ook is het hok zo vaak mogelijk open, zodat leden naar het bestuur toe kunnen komen met vragen of ideeën of gewoon een gezellig praatje.

Week van een bestuurslid
Deze taken moeten natuurlijk ook uitgevoerd worden. Een typische week met algemene taken van een bestuurslid zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Maandag
12:30-13:15 Vergadering met een commissie
17:30-21:30 Eten en bestuursvergadering

Dinsdag
10:00-14:00 Mee op de excursie van een commissie

Woensdag
12:30-13:15 Vergadering met commissie.
16.15-17.15 Forumoverleg

Donderdag
22:00- ? Wisselborrel van een andere studievereniging

Vrijdag
11:45-13:45 Aanwezig in het hok voor mogelijke vragen van leden

De agenda verschilt natuurlijk per week en per persoon. Omdat we met zeven mensen in het bestuur zitten is het makkelijk af te spreken wie naar welke activiteiten toegaat zodat niet iedereen overal bij hoeft te zijn en de bestuursactiviteiten (waarschijnlijk) niet ten koste hoeft te gaan van je studie. Naast de algemene taken heb je natuurlijk ook taken die bij jouw specifieke functie horen!

Als je nog vragen hebt kun je natuurlijk altijd langskomen in ’t Hok of ons een mailtje sturen: [email protected].

nl_NLDutch