Missie en visie

Missie
Het verrijken van de studietijd van onze leden door het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling op professioneel, educatief en sociaal gebied.’

Visie
‘In een snel veranderende arbeidsmarkt waarin jezelf onderscheiden steeds belangrijker wordt, staan wij op een toegankelijke manier klaar om onze leden voor te bereiden op een succesvolle toekomst door hen tijdens de studietijd activiteiten te bieden op professioneel, educatief en sociaal gebied. Wij streven ernaar om met een kritische blik naar het functioneren van de vereniging te kijken om haar op die manier optimaal te laten presteren en daarmee de continuïteit van de vereniging te waarborgen.’

nl_NLDutch