Mercurius Wageningen

Mercurius Wageningen is de studievereniging voor de studies Bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, Bachelor Economie & Beleid en de Master Management, Economics & Consumer Studies.

Mercurius Wageningen is een studievereniging die ontstaan is na de samenvoeging van de studies Huishoud- en consumentenwetenschappen en Economie van landbouw en milieu in het jaar 2000. De besturen van de twee studieverenigingen besloten destijds om verder te gaan als één vereniging, Mercurius Wageningen. De vereniging heeft tot doel de belangenbehartiging en kennisverbreding van onze leden en de verbetering van de sociale contacten tussen de bachelor- en masterstudenten en studenten van andere studieverenigingen.

Binnen de Wageningen Universiteit heeft Mercurius Wageningen zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een van de grootste studieverenigingen, met ruim 800 leden.