AcademiCie

Mercurius wil haar leden voorzien van kwalitatief hoogstaande samenvattingen en proeftentamens. Om dit te faciliteren is de AcademiCie opgericht. Het doel van de AcademiCie is het werven en het beschikbaar stellen van kwalitatief hoogstaand studiemateriaal. Onder studiemateriaal verstaan we: samenvattingen, proeftentamens en tweedehands boeken. Daarnaast organiseert de AcademiCie ook de studieborrels waar in een gezellig café een drankje kan worden gedronken met studiegenoten. De AcademiCie ondersteunt ook de Director of Education in het organiseren van eduatieve workshops of cursussen.

Samenvattingen
De AcademiCie probeert via diverse marketingkanalen (Facebook, de nieuwsmail, flyeren etc.)kwalitatief hoogstaande samenvattingen te werven. Studenten die een samenvatting opsturen krijgen hier een vergoeding voor. De commissieleden van de Academicie controleren de samenvattingen op hoe volledig en correct de samenvattingen zijn. Voldoet de samenvatting aan de kwaliteitseisen, dan publiceert de AcademiCie de samenvatting op de website onder het kopje ‘studiemateriaal’.

Proeftentamens
Naast het controleren en publiceren van samenvattingen is de AcademiCie ook verantwoordelijk voor het op de website zetten van proeftentamens. Deze proeftentamens kunnen studenten ondersteunen bij het voorbereiden van hun tentamens.

Tweedehands boeken
Op de website van Mercurius wordt een platform worden aangeboden waar studenten hun tweedehands boeken kunnen aanbieden.

De AcademiCie speelt een enorm belangrijke rol spelen in de educatieve pijler van Mercurius, aangezien samenvattingen, proeftentamens en de verkoop van tweedehands boeken voor studenten als erg belangrijk wordt gezien. Heb jij interesse in dit eervolle commissie werk stuur dan een mail naar [email protected] of kom langs in het Hok van Mercurius!

Commisieleden
Jelko Dillingh – Voorzitter
Renkse Rijkaart – Secretaris
Jette Raassens – Penningmeester
Enya Dorgelo – Algemeen lid

Meekijkend bestuurslid: Leocadie Ploumen