Wat wij doen

Mercurius Wageningen is de studievereniging voor de studenten van de Bachelor Bedrijfs- en Consumentenwetenschappen, Bachelor Economie & Beleid en de Master Management, Economics & Consumer Studies. Mercurius is een van de grootste studieverenigingen van Wageningen met ruim 800 leden.

Mercurius is een studievereniging, dit houdt in dat het een vereniging is voor studenten die dezelfde studie of afstudeerrichting volgen. Mercurius richt zich op drie taken: onderwijstaken, kennis vergroten en gezelligheidstaken. Mercurius heeft dan ook tot doel gesteld de belangenbehartiging en kennisverbreding van de leden en de verbetering van de sociale contacten tussen de bachelor- en masterstudenten en studenten van andere studieverenigingen. Hierbij heeft Mercurius drie ‘pijlers’ waar ze zich mee bezig houdt als studievereniging: educatief, sociaal en professioneel. Deze pijlers komen sterk overeen met de drie algemene taken van een studievereniging.

Op educatief gebied probeert Mercurius een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van het onderwijs van de aangesloten studies. Hierbij hoort onder andere het organiseren van excursies en lezingen, het aanbieden van oefententamens en samenvattingen, het organiseren van studievaardigheidstrainingen en het deelnemen in opleidingscommissies. De pijler sociaal heeft als doel om studenten te laten integreren met hun studiegenoten, jongere- en ouderejaars en studenten van de andere studies binnen Mercurius. Het gaat hierbij om het gezelligheidsaspect van allerlei uiteenlopende activiteiten. Hieronder vallen onder andere borrels, feesten, lunches, diners en sportactiviteiten. Mensen moeten het immers naar hun zin hebben en lekker in hun vel zitten, om ook op andere vlakken optimaal te kunnen presteren. Mercurius probeert hier een steentje aan bij te dragen.De professionele pijler tot slot omvat alles wat te maken heeft met het voorbereiden van studenten op hun toekomstige carrière, zoals informatie verschaffen over stages/vacatures en studenten in contact brengen met bedrijven door bijvoorbeeld het organiseren van bedrijvendagen en inhouse dagen.

Om ervoor te zorgen dat alle doelen van Mercurius bereikt worden en alle pijlers vertegenwoordigd worden binnen de vereniging zijn er diverse commissies om het bestuur hierin bij te staan. Door de actieve inzet van bestuurs- en commissieleden kan Mercurius een breed scala aan activiteiten organiseren waar alle leden van kunnen profiteren.

Naast het brede scala aan activiteiten waaraan exclusief leden kunnen deelnemen, biedt Mercurius leden nog meer. Leden krijgen korting op studieboeken bij de WUR-shop (10-15%). Ook kunnen zij zich actief inzetten voor de vereniging door bijvoorbeeld een commissie te doen, waardoor ze hun netwerk vergroten en ongemerkt allerlei vaardigheden opdoen die later van pas komen. Zie Lid worden voor meer informatie.

Wil jij nog meer weten over de vereniging, het bestuur, of één van de vele commissies, kijk dan onder Vereniging.

Activiteiten

Vind hier een overzicht van al onze activiteiten, en schrijf je in!