LexCie

De LexCie is de commissie die bedrijfsexcursies en lezingen organiseert. Daarnaast organiseert de LexCie jaarlijks een meerdaagse buitenlandse excursie.

Bedrijfsbezoeken
De bedrijfsbezoeken vinden vooral plaats bij bedrijven die interessant zjin voor leden van Mercurius, en binnen het toekomstige werkveld liggen. Afgelopen jaren zijn o.a. Mars, Alpensonne, Stegeman en Friesland Campina bezocht. De LexCie organiseert elke periode een bedrijfsexcursie.

Lezingen
De lezingen die de LexCie organiseert hebben als doel om een kijkje te geven in loopbaan mogelijkheden die zich na je afstuderen voor kunnen doen. De lezingen kunnen ook interactief zijn. Zo heeft Jeroen Dijsselbloem (Minister van Financiën) een interessante lezing gegeven waar meer dan 500 mensen naar toe zijn gekomen.

Buitenlandse excursie
De LexCie organiseert ook elk jaar een buitenlandse excursie naar een stad in Europa. Tijdens deze excursie bezoek je verschillende bedrijven in deze stad en kom je te weten wat zij doen, en hoe zij hun bedrijf inrichten. In 2019 is Keulen bezocht, waar verschillende lezingen gegeven zijn over bedrijven in Keulen. Daarnaast is er op deze reis ook genoeg tijd om de stad te verkennen en je mede-studenten beter te leren kennen.

Commissieleden
Marit Junte – Voorzitter
Matthijs Pigmans – Secretaris
Elva Lindeboom – Penningmeester
Nora Kindt – Marketing

Algemeen bestuurslid: 

Contact opnemen via [email protected]