Machtegingsformulier

Inschrijven voor activiteiten kan vanaf nu alleen nog maar via de website. Het betalen van de activiteiten gaat via automatische incasso. Dit betekent dat je niet fysiek bij ons langs hoeft te komen of contact hoeft te betalen. Deelname aan activiteiten kan pas als Mercurius officieel een handtekening heeft van jou op het machtigingsformulier. Dit machtigingsformulier gebruikt Mercurius om na elke studie periode de gemaakte kosten van activiteiten af te schrijven. Pas na ondertekening en inlevering bij Mercurius kun jij je dus inschrijven voor activiteiten.

Je kunt het machtigingsformulier op de volgende manier verkrijgen:
1. De mail na inschrijven
2. Je kunt het formulier hier tekenen.

Volg de instructies in de registratie mail om het formulier correct int e leveren.

Nadat Mercurius Wageningen jouw formulier heeft ontvangen, krijg je een bevestigingsmail. Je aanmelding is dan helemaal compleet en zorgt ervoor dat je je via de website kunt inschrijven voor activiteiten, gebruik kunt maken van het studiemateriaal én de foto’s van toffe activiteiten kunt bekijken.